Muhammad Sang Kekasih

171

Ya Nabi, Salam alaika

Ya Rosul, salam alaika

Ya Habib, salam alaika

Sholawatullah alaika

Duh kanjeng Nabi …

Mugi tinampi kawula salam

Duh kang  kinatresnan …

Tulusing manah ngaturaken panuwun

Maewu karaharjan mugi tansah banjir keroban

Marang penderek marang kawula dasih

Ing galih manah kang kebak sih

Duh janma pinilih

Sak purnaning wengi cumlarat surya raina

Dados sesuluhing petenge dalan kawula

Duh katresnan pepujaning  ati tuk tinuladha

Cubluk jahil kawula lunga sirna

Ginanti iman islam ing  dhadha ing ludiro

Anta syamsun anta badrun

Anta nurun fauqon nuri

Anta isyiruw-wa gholi

Anta misybahusy-syuduri

Panjenenganira pindha baskara Purnama tan  tinandhing liya

Tuhu cahaya sak nduwur  cahaya

Keparengan kawula pethik kembang piwulang

Saking kebon sabda kang panjenengan siram

Pinangkaning paes kang laku dak lakoni

Tumuju maring ridhoning gusti

Bismillah …

Kelawan wewarah

Jejek mantep kawula mlampah

* oleh Kamar 1 Putri

(JUARA II  LOMBA KREASI SHOLAWAT DAN PUISI DALAM MILAD PPLQ XII)

Tinggalkan Balasan